Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, wraz z nauczycielami chemii, zaprasza do udziału w IV edycji Mazowieckiego Konkursu Chemicznego KWAS
Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2024 r.:
1) mailem na adres: sekretariat.lo30@sniadek.edu.pl,
2) pocztą na adres: XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3, z dopiskiem KWAS (liczy się data stempla pocztowego!).
Udział w konkursie jest bezpłatny

 

Menu
Skip to content