Rada Rodziców

Komitet Rodzicielski przy XXX Liceum Ogólnokształcącym Warszawa, ul.Wolność 1/3

Nr konta: PKO BP XVIII O/Centrum W-wa 11 1020 1185 0000 4102 0011 3613

Na przelewie proszę podać imię i klasę do której uczęszcza dziecko

Menu
Skip to content