Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiot Nauczyciel
 

 

 

Język polski

RIABINOW Angelika (dyrektor)
BEDNARCZYK-CZEREDYS Judyta
CIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna
HEJNA-GIERCZYK Dorota
DOROSZKIEWICZ Honorata
PASZKOWSKA Wioletta
 

 

 

Matematyka

DANECKA Krystyna
GŁAZOWSKA Jolanta
KATA Małgorzata
KRUPIŃSKA Lucyna
MACIEJEWSKI Łukasz
TOMCZAK Beata
 

 

 

 

 

Język angielski

ARDEL Natalia
FLIS Marta
JASZCZUR Marta
KALUS-FISZER Agnieszka
KRZESZOWSKA Anna
ROSZCZYNA Jolanta
SIENKIEWICZ Patrycja
SKOWRONEK Damian
SZUBARTOWSKA Małgorzata
WIELGOSZ Marta
Język francuski ZAHORSKA Bożenna
 

 

Język hiszpański

BANASZEK Beata
DZIAWER Przemysław
LEWICKA-KUSIŃSKA Anna
MAJUS Victor
 

 

Język niemiecki

KRAWCZYK Szymon
SKOWRONEK Damian
SUSZCZYŃSKA Renata
WIELGOSZ Marta
Język rosyjski CZETYRBOK Julita
Język włoski SCHABOWICZ Stanisław
 

 

Biologia

HARAS Anna (wicedyrektor)
FALFUS Renata
KWIECIEŃ Kamil
ORPEL Anita
 

Chemia

ŁOMŻA-DOMBROWSKA Agnieszka (wicedyrektor)
HEROPOLITAŃSKA-JANIK Joanna
ŁODZIŃSKA Anna
Fizyka KACPERSKI Roland
 

 

Geografia

DZIAWER Przemysław
MARCHLEWSKI Krzysztof
MATUSIK Monika
ŚMIGIERA Grzegorz
 

Informatyka

ORPEL Anita
MACIEJEWSKI Janusz
 

 

Historia

JELESZUK Anna
KLIMCZAK Małgorzata
KRAWCZYK Szymon
MACIEJEWSKI Janusz
 

Historia i teraźniejszość

JELESZUK Anna
KLIMCZAK Małgorzata
KRAWCZYK Szymon
 

Wiedza o społeczeństwie

JELESZUK Anna
KLIMCZAK Małgorzata
KRAWCZYK Szymon
Podstawy przedsiębiorczości MACIEJEWSKI Janusz
Filozofia KRUPA Adrian
Plastyka SZUBARTOWSKA Małgorzata
 

 

Wychowanie fizyczne

BARWIŃSKA Aleksandra
BIELSKA Anna
MAJEWSKA Edyta
POPŁAWSKI Robert
SOSNOWSKI Łukasz
Religia CISZEWSKI Wojciech
Etyka GARCARZ Leszek
Wychowanie do życia w rodzinie FALFUS Renata
 

Społeczeństwo obywatelskie

JELESZUK Anna
KRAWCZYK Szymon
Ekonomia w praktyce KLIMCZAK Małgorzata
Edukacja medialna  

SZUBARTOWSKA Małgorzata

Kultura anglosaska
Zajęcia teatralne
 

Geografia turystyczna

DZIAWER Przemysław
MARCHLEWSKI Krzysztof
MATUSIK Monika
 

Podstawy turystyki

DZIAWER Przemysław
MATUSIK Monika
 

Chemia rachunkowa

ŁOMŻA-DOMBROWSKA Agnieszka
ŁODZIŃSKA Anna
 

Biblioteka

CZETYRBOK Julita
RÓZYCKA Justyna
 

Pedagog

RYBICKA-GRZELAK Dorota
JUREK Katarzyna

 

Menu
Skip to content