Dokumenty dla kandydatów

Kwestionariusze wyboru drugiego języka obcego

 

Podania o przyjęcie do szkoły – „rekrutacja uzupełniająca”

Szanowni Kandydaci,

przy składaniu oryginałów dokumentów niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza dotyczącego wyboru nauki drugiego języka obcego. W oddziałach 1a, 1b, 1c, 1e, 1f i 1g można wybierać spośród języków: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), francuski (od podstaw), hiszpański (od podstaw lub kontynuacja), włoski (od
podstaw) i rosyjski (od podstaw). W klasie 1d możliwe jest wskazanie jednego z dwóch języków: niemieckiego lub hiszpańskiego (oba języki są kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej i realizowane są w zakresie rozszerzonym) – w tym oddziale prosimy o wskazanie orientacyjnego poziomu znajomości danego języka.
W oddziałach 1a, 1b, 1c, 1e, 1f i 1g prosimy o wskazanie pierwszej i drugiej preferencji – zgodnie z zasadami rekrutacji, w przypadku gdy nie będzie możliwości
zapisania do grupy wybranej w pierwszej preferencji, kandydat zostanie zapisany na język wybrany w drugiej preferencji. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami
wyboru drugiego języka obcego opisanymi w § 3 ust. 2 i 3 Zasad rekrutacji do klasy pierwszej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na
rok szkolny 2023/2024 (dokument znajduje się w Strefie kandydata w zakładce „Zasady rekrutacji”).
Prosimy o pobranie odpowiedniego kwestionariusza, wydrukowanie go i wypełnienie, a następnie dostarczenie wraz z oryginałami świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kwestionariusz musi być podpisany przez rodziców. Warto przynieść od razu kartę
zdrowia i 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz symbolem oddziału).

Oddział 1a

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1b

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1c

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1d

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1e

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1f

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1g

Kliknij, aby pobrać

Menu
Skip to content