KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI I DNI OTWARTYCH

L.P. TERMIN HARMONOGRAM UWAGI
1 13 - 14.09.2023 środa - czwartek 13.09.2023 r., godz. 17:30 – klasa pierwsza Omówienie organizacji roku szkolnego 2023/2024 i statutu z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz wybranie przedstawicieli do Rady Rodziców i rad oddziałowych.
14.09.2023 r., godz. 17:30 – klasa druga, trzecia i czwarta
2 25.10.2023 środa 17:30 – indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami Omówienie wyników i osiągnięć uczniów oraz ewentualnych problemów wychowawczych i trudności w nauce. Przedstawienie harmonogramu i szczegółowych informacji o wycieczce krajoznawczo-turystycznej do Hiszpanii.
18:30 – spotkanie informacyjne dla rodziców w sprawie wycieczki krajoznawczo-turystycznej do Hiszpanii
3 06.12.2023 środa 17:30 – indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami Omówienie wyników i osiągnięć uczniów oraz ewentualnych problemów wychowawczych i trudności w nauce.
4 10.01.2024 środa 17:30 – indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami
5 03.04.2024 środa 17:30 – indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami
6 05.06.2024 środa 17:30 – indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami
Menu
Skip to content