Godziny pracy biblioteki

Blog czytelniczy – Królestwo Książek 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W bieżącym roku Biblioteka XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie otrzymała dotację i przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Celem programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa.  Szkole przyznano łącznie 15000 zł na zakup nowych książek i wyposażenia biblioteki.

Menu
Skip to content