X Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS 2024

Wyniki konkursu NUCLEUS 2023
 
 
 

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, wraz z nauczycielami biologii, zaprasza do udziału w X edycji Mazowieckiego Konkursu Biologicznego NUCLEUS.
Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2024 r.:
1) mailem na adres: nucleus@sniadek.edu.pl,
2) pocztą na adres: XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3, z dopiskiem „NUCLEUS” (liczy się data stempla pocztowego!).

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 
 

1) Regulamin Konkursu Biologicznego NUCLEUS

2) Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

3) Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia do etapu wojewódzkiego

4) Załącznik nr 3 – Zgoda rodziców

5) Załącznik nr 4 – Informacja RODO

6) Przykładowy arkusz z etapu szkolnego

7) Przykładowy arkusz z etapu wojewódzkiego

8) Przykładowy arkusz z etapu wojewódzkiego

9) Przykładowy arkusz z etapu wojewódzkiego

Menu
Skip to content