Upowszechnianie

W wyjątkowy dzień, 29 lutego 2020 roku, (jak się później okazało na chwilę przed pandemią) koordynatorka naszego projektu, pani Angelika Riabinow i jej zastępczyni, pani Natali Ardel uczestniczyły w konferencji dyrektorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie. Nasza koordynatorka prowadziła tam panel, który zatytułowała „Dlaczego Erasmus+?”. Podczas tego spotkania opowiadałyśmy o założeniach programu Erasmus+, jego zaletach, naszych pierwszych doświadczeniach oraz odpowiadałyśmy na pytania dyrektorów, jak stworzyć projekt, który uzyska akceptację Agencji Narodowej.

Menu
Skip to content