Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Przedmiot Nauczyciel
 

 

 

Język polski

RIABINOW Angelika (dyrektor)
CIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna
KACZMARSKI Mariusz
LIPIŃSKA Anna
RUTKOWSKA Agnieszka
 

 

 

Matematyka

GŁAZOWSKA Jolanta
JAŚKIEWICZ Mirosława
KATA Małgorzata
KRUPIŃSKA Lucyna
TOMCZAK Beata
 

 

 

 

 

Język angielski

ARDEL Natalia
FLIS Marta
JANKOWSKA Marta
JASZCZUR Marta
KALUS-FISZER Agnieszka
KUBALSKA Luiza
ROSZCZYNA Jolanta
OCHEJ Tomasz
SIENKIEWICZ Patrycja
SKOWRONEK Damian
SOKOLEŃKO Monika
WIELGOSZ Marta
Język francuski ZAHORSKA Bożenna
 

 

Język hiszpański

BANASZEK Beata
DZIAWER Przemysław
JANKOWSKA Marta
LEWICKA-KUSIŃSKA Anna
SCHABOWICZ Stanisław
 

 

Język niemiecki

KRAWCZYK Szymon
SKOWRONEK Damian
SUSZCZYŃSKA Renata
Język rosyjski CZETYRBOK Julita
Język włoski SCHABOWICZ Stanisław
 

 

Biologia

FALFUS Renata
HARAS Anna 
ORPEL Anita
 

Chemia

ŁOMŻA-DOMBROWSKA Agnieszka (wicedyrektor)
BARAN Katarzyna
HEROPOLITAŃSKA-JANIK Joanna
ŁODZIŃSKA Anna

Fizyka

JAŚKIEWICZ Mirosława
KACPERSKI Roland
KARKOWSKA Agnieszka
 

 

Geografia

DZIAWER Przemysław
MARCHLEWSKI Krzysztof
MATUSIK Monika
ŚMIGIERA Grzegorz
 

 

Informatyka

KOBRYŃSKA Kamila
MACIEJEWSKI Janusz
ORPEL Anita
 

 

Historia

 

KLIMCZAK Małgorzata (wicedyrektor)
JELESZUK Anna
KRAWCZYK Szymon
KOBRYŃSKA Kamila
MACIEJEWSKI Janusz
RUTKOWSKA Agnieszka
 

Historia i teraźniejszość

KLIMCZAK Małgorzata (wicedyrektor)
JELESZUK Anna
KOBRYŃSKA Kamila
KRAWCZYK Szymon
 

Wiedza o społeczeństwie

KLIMCZAK Małgorzata (wicedyrektor)
JELESZUK Anna
KOBRYŃSKA Kamila
KRAWCZYK Szymon
Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie

MACIEJEWSKI Janusz
RÓŻYCKA Justyna
Filozofia KRUPA Adrian
 

 

Wychowanie fizyczne

BIELSKA Anna
FARYŃSKA Oliwia
KIBITLEWSKA Aleksandra
POPŁAWSKI Robert
SOSNOWSKI Łukasz
ZACKIEWICZ Aleksandra
Religia CISZEWSKI Wojciech
Etyka GARCARZ Leszek
Wychowanie do życia w rodzinie FALFUS Renata
 

Społeczeństwo obywatelskie

JELESZUK Anna
KRAWCZYK Szymon
Ekonomia w praktyce KLIMCZAK Małgorzata
Edukacja medialna  

OCHEJ Tomasz

 

Kultura anglosaska
Zajęcia teatralne KACZMARSKI Mariusz
 

Geografia turystyczna

DZIAWER Przemysław
MARCHLEWSKI Krzysztof
MATUSIK Monika
 

Podstawy turystyki

DZIAWER Przemysław
MATUSIK Monika
 

Chemia rachunkowa

ŁOMŻA-DOMBROWSKA Agnieszka
ŁODZIŃSKA Anna
 

Biblioteka

CZETYRBOK Julita
RÓŻYCKA Justyna
 

Pedagog

RYBICKA-GRZELAK Dorota
ROSŁON Katarzyna

 

Menu
Skip to content