Dyrekcja

Angelika Riabinow

Dyrektor

XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

Agnieszka Łomża-Dombrowska

Wicedyrektor

XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

Małgorzata Klimczak

Wicedyrektor

XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

Menu
Skip to content