Dokumenty dla kandydatów

Kwestionariusze wyboru drugiego języka obcego

Podania o przyjęcie do szkoły – „rekrutacja uzupełniająca”

Szanowni Kandydaci,

przy składaniu oryginałów dokumentów niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza dotyczącego wyboru nauki drugiego języka obcego. W oddziałach 1b, 1c, 1e można wybierać spośród języków: niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), francuski
(od podstaw), hiszpański (od podstaw lub kontynuacja), włoski (od podstaw) i rosyjski (od podstaw). W klasie 1d możliwe jest wskazanie jednego z dwóch języków: niemieckiego lub hiszpańskiego (oba języki są kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej        i realizowane są w zakresie rozszerzonym) – w tym oddziale prosimy o wskazanie orientacyjnego poziomu znajomości danego języka.
W oddziałach 1b, 1c, 1e prosimy o wskazanie pierwszej i drugiej preferencji – zgodnie z zasadami rekrutacji, w przypadku gdy nie będzie możliwości zapisania do grupy wybranej w pierwszej preferencji, kandydat zostanie zapisany na język wybrany w drugiej preferencji. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami wyboru drugiego języka obcego opisanymi w § 3 ust. 2 i 3 Zasad rekrutacji do klasy pierwszej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2024/2025 (dokument znajduje się w Strefie kandydata w zakładce „Zasady rekrutacji”).
Prosimy o pobranie odpowiedniego kwestionariusza, wydrukowanie go i wypełnienie, a następnie dostarczenie wraz
z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kwestionariusz musi być podpisany przez rodziców. Warto przynieść od razu kartę zdrowia i 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz symbolem oddziału).

Oddział 1b

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1c

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1e

Kliknij, aby pobrać

Oddział 1d

Kliknij, aby pobrać

Menu
Skip to content