Cele projektu

1. Podniesienie kompetencji językowych 7 uczestników, aby mogli oni:
– nauczać przedmiotu w języku angielskim w oddziałach dwujęzycznych,
– swobodnie uczestniczyć w międzynarodowych projektach i korzystać ze źródeł anglojęzycznych,
– nauczać specjalistycznego języka angielskiego (biznesowego).

2. Zwiększenie liczby projektów międzynarodowych realizowanych przez szkołę dzięki     nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi.

3. Wzbogacenie warsztatu pracy 4 nauczycieli w zakresie metodyki nauczania, w tym nauczania przedmiotowo-językowego CLIL.

4. Kształtowanie postawy otwartości wśród uczniów i pracowników poprzez wprowadzenie do szkolnego kalendarza wydarzeń mających na celu krzewienie tolerancji.

5. Wdrożenie w szkole narzędzia eTwinning.

Menu
Skip to content