trojca sycylia

POD SŁOŃCEM SYCYLII 2018

- wycieczka krajoznawczo-językowa

Więcej

 

trojca nucleus

Mazowiecki Konkurs 
Biologiczny NUCLEUS 2021

Więcej

trojca gazeta

Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych

2017

Więcej

 

 

 

trojca 1procent

Akcja 1% Podatku 

 

 

Więcej

 

 

 

Pod Słońcem Sycylii

Super User. Opublikowano w Trójca

Harmonogram wpłat na wycieczkę

I rata - do 8 grudnia 2017 r.
II rata - do 2 marca 2018 r.
III rata - do 13 kwietnia 2018 r.

Konto do wpłat:

Biuro Podróży POLAN TRAVEL

43-300 Bielsko-Biała

ul. 11 Listopada 60-62

 
Bank Pekao S.A.
Nr: 70 1240 4142 1111 0000 4823 1253
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz dopisek: „XXX LO”. 
Kopię potwierdzenia wpłaty (przelewu) proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 
 
pdfs 512

Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych 2020

Super User. Opublikowano w Trójca

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Wolskich Gazetek Szkolnych - kontynuujemy wieloletnią tradycję corocznych spotkań w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego. To wspaniała okazja do wymiany redakcyjnych doświadczeń, połączona z rozstrzygnięciem konkursu oraz rozdaniem atrakcyjnych nagród. Zainteresowane redakcje szkolnych gazetek prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i wysłanie pod adres: jTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 maja 2020 r.

Spotkajmy się w Śniadku!

REGULAMIN KONKURSU WOLSKICH GAZETEK SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1) Organizatorem konkursu jest XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.

2) Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych trwa do 15 maja 2020 r. i odbywa się w następujących kategoriach:

- gazetki klas 0 — III szkół podstawowych,

- gazetki klas IV — VIII szkół podstawowych, 

- gazetki szkół ponadpodstawowych.

3) Szkoła biorąca udział w konkursie do 15 maja 2020 r. przesyła/dostarcza pod adres XXX LO im. Jana Śniadeckiego (ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa) numery gazetki wydane w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

4) Zgłoszone do konkursu gazetki ocenia Komisja Konkursowa według następujących kryteriów:

- spójność tematyczna gazetki (0 —6 p.),

- obecność stałych rubryk tematycznych (0 – 6 p.),

- konsekwencja formy (0 — 6 p.),

- różnorodność i oryginalność tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej (0 — 6 p.),

- atrakcyjność czytelnicza, podejmowanie tematyki istotnej dla społeczności szkoły (0-6 p.),   

- komunikatywność (przekaz dostosowany do wieku odbiorców) (O — 6 p.),

- tytuły odpowiednie do tekstów, zachęcające do czytania (0 —4 p.), 

- własnoręczne zdjęcia związane z tematyką wypowiedzi (0 —4 p.),

- szata graficzna jako znak rozpoznawczy, atrakcyjność wizualna, estetyka (O – 4 p.),

- poprawność językowa (0 — 4 p.),

- poprawność edytorska (wyczerpująca stopka redakcyjna, numeracja stron, czytelność, przejrzystość, wyraźne odróżnianie przedruków od tekstów własnych) (0-3 p.), 

- dostępność na stronie internetowej szkoły (0 — 3 p.), 

- regularność wydawania (0—3 p.).

5) Zaproszenia do Komisji Konkursowej składa organizator, do którego należy ostateczna decyzja o składzie jury.

6) Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

7) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 5 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Warszawie, ul Wolność 1/3.

 

Koordynator Konkursu Wolskich Gazetek Szkolnych

Joanna Cieplińska-Kowalska

        Karta konkursowa

VII Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS 2021

Super User. Opublikowano w Trójca

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, wraz z nauczycielami biologii, zaprasza do udziału w VII edycji Mazowieckiego Konkursu Biologicznego NUCLEUS.
Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r.:
1) mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) pocztą na adres: XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3, z dopiskiem „NUCLEUS” (liczy się data stempla pocztowego!).

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS to zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim, znajdujące się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uzyskanie wysokiego miejsca, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), oznacza zajęcie I, II lub III miejsca. Za uzyskanie wysokiego miejsca w Konkursie można otrzymać 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

W związku z awarią skrzynki mailowej w dniu 5 marca 2021 r. termin przyjmowania zgłoszeń do VII Mazowieckiego Konkursu Biologicznego NUCLEUS został przesunięty do dnia 8 marca 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez rodziców Uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych na druku stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Oświadczenie musi wpłynąć najpóźniej w dniu przeprowadzania etapu szkolnego Konkursu (23 marca 2021 r.) do godz. 12:00.

 

1) Regulamin Konkursu Biologicznego NUCLEUS

2) Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia

3) Załącznik nr 2 - Zgoda rodziców

4) Załącznik nr 3 - Informacja RODO

5) Przykładowy arkusz z etapu szkolnego

6) Przykładowy arkusz z etapu wojewódzkiego