trojca sycylia

POD SŁOŃCEM SYCYLII 2018

- wycieczka krajoznawczo-językowa

Więcej

 

trojca nucleus

NUCLEUS 2018

- konkurs biologiczny dla gimnazjalistów

Więcej

trojca gazeta

Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych

2017

Więcej

 

 

 

trojca 1procent

Akcja 1% Podatku 

 

 

Więcej

 

 

 

Pod Słońcem Sycylii

Harmonogram wpłat na wycieczkę

I rata - do 8 grudnia 2017 r.
II rata - do 2 marca 2018 r.
III rata - do 13 kwietnia 2018 r.

Konto do wpłat:

Biuro Podróży POLAN TRAVEL

43-300 Bielsko-Biała

ul. 11 Listopada 60-62

 
Bank Pekao S.A.
Nr: 70 1240 4142 1111 0000 4823 1253
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz dopisek: „XXX LO”. 
Kopię potwierdzenia wpłaty (przelewu) proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 
 
pdfs 512

Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Wolskich Gazetek Szkolnych - kontynuujemy wieloletnią tradycję corocznych spotkań w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego. To wspaniała okazja do wymiany redakcyjnych doświadczeń, połączona z rozstrzygnięciem konkursu oraz rozdaniem atrakcyjnych nagród. Zainteresowane redakcje szkolnych gazetek prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i wysłanie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 maja 2018 r.

Spotkajmy się w Śniadku!

REGULAMIN KONKURSU WOLSKICH GAZETEK SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1) Organizatorem konkursu jest XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.
2) Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych trwa do 30 maja 2018 r. i odbywa się w następujących kategoriach:
  gazetki klas 0 — IV szkół podstawowych;   gazetki klas V — VII oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych;   gazetki szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.
3) Szkoła biorąca udział w konkursie do 30 maja 2018 r. przesyła/dostarcza pod adres XXX LO im. Jana Śniadeckiego, ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa numery gazetki wydane w roku szkolnym 2017/2018. Adres e-mail: konkurs. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) Zgłoszone do konkursu gazetki ocenia Komisja Konkursowa według następujących kryteriów:
  spójność tematyczna gazetki (0 —6 p.),   obecność stałych rubryk tematycznych, konsekwencja formy (0 — 6 p.),   różnorodność i oryginalność tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej (0 — 6 p.),
  atrakcyjność czytelnicza, podejmowanie tematyki istotnej dla społeczności szkoły
(0-6 p.),   komunikatywność (przekaz dostosowany do wieku odbiorców) (O — 6 p.)   tytuły odpowiednie do tekstów, zachęcające do czytania (0 —4 p.),   własnoręczne zdjęcia związane z tematyką wypowiedzi (0 —4 p.),   szata graficzna jako znak rozpoznawczy, atrakcyjność wizualna, estetyka (O    poprawność językowa (0 — 4 p.),
  poprawność edytorska (wyczerpująca stopka redakcyjna, numeracja stron, czytelność, przejrzystość, wyraźne odróżnianie przedruków od tekstów własnych)
(0-3 
  dostępność na stronie internetowej szkoły (0 — 3 p.),   regularność wydawania (0—3 p.).
5) Zaproszenia do Komisji Konkursowej składa organizator, do którego należy ostateczna decyzja o składzie jury.
6) Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
7) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 5 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00 w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Warszawie, ul Wolność 1/3.
8) Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji podanego regulaminu. Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Informujemy także o dodaniu okolicznościowej kategorii specialnei; to konkurs na specjalne wydanie gazetki szkolnej poświecone setnej rocznicy odzyskania   z wyjątkową nagrodą Pana Krzysztofa Strzałkowskiego,
Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy.
W kategorii tej oceniane będą:
- tematyka związana z rocznicą (O — 4p.), - różnorodność prezentowanych trescł (0  - oryginalność i pomysłowość (0 — 4p.),
- szata graficzna (0 — 4p.).
 

Koordynator Konkursu Wolskich Gazetek Szkolnych

Joanna Cieplińska-Kowalska

        Karta konkursowa

NUCLEUS 2019 - konkurs biologiczny

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie wraz z nauczycielami biologii zapraszają do udziału w V edycji Konkursu Biologicznego NUCLEUS.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów oraz klas VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 r.

1) mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2) pocztą na adres: XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3 (liczy się data stempla pocztowego!)

Udział w Konkursie jest bezpłatny i jest znakomitą formą sprawdzenia wiadomości uczniów tuż przed egzaminem gimnazjalnym oraz umożliwia dodatkowe punkty za osiągnięcia podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS to zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim, znajdujące się w Wykazie zawodów organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

1) Regulamin Konkursu Biologicznego NUCLEUS dla Szkoły Podstawowej

2)Regulamin Konkursu Biologicznego NUCLEUS dla Gimnazjum

2) Załącznik nr 1

3) Załącznik nr 2

4) Przykładowy arkusz z etapu szkolnego

5) Przykładowy arkusz z etapu wojewódzkiego