trojca sycylia

POD SŁOŃCEM SYCYLII 2018

- wycieczka krajoznawczo-językowa

Więcej

 

trojca nucleus

Mazowiecki Konkurs 
Biologiczny NUCLEUS 2021

Więcej

trojca gazeta

Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych

2017

Więcej

 

 

 

trojca 1procent

Akcja 1% Podatku 

 

 

Więcej

 

 

 

VII Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS 2021

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, wraz z nauczycielami biologii, zaprasza do udziału w VII edycji Mazowieckiego Konkursu Biologicznego NUCLEUS.
Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r.:
1) mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) pocztą na adres: XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3, z dopiskiem „NUCLEUS” (liczy się data stempla pocztowego!).

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS to zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim, znajdujące się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uzyskanie wysokiego miejsca, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), oznacza zajęcie I, II lub III miejsca. Za uzyskanie wysokiego miejsca w Konkursie można otrzymać 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

W związku z awarią skrzynki mailowej w dniu 5 marca 2021 r. termin przyjmowania zgłoszeń do VII Mazowieckiego Konkursu Biologicznego NUCLEUS został przesunięty do dnia 8 marca 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez rodziców Uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych na druku stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Oświadczenie musi wpłynąć najpóźniej w dniu przeprowadzania etapu szkolnego Konkursu (23 marca 2021 r.) do godz. 12:00.

 

1) Regulamin Konkursu Biologicznego NUCLEUS

2) Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia

3) Załącznik nr 2 - Zgoda rodziców

4) Załącznik nr 3 - Informacja RODO

5) Przykładowy arkusz z etapu szkolnego

6) Przykładowy arkusz z etapu wojewódzkiego