trojca sycylia

POD SŁOŃCEM SYCYLII 2018

- wycieczka krajoznawczo-językowa

Więcej

 

trojca nucleus

Mazowiecki Konkurs 
Biologiczny NUCLEUS 2020

Więcej

trojca gazeta

Konkurs Wolskich Gazetek Szkolnych

2017

Więcej

 

 

 

trojca 1procent

Akcja 1% Podatku 

 

 

Więcej

 

 

 

NUCLEUS - VI edycja Mazowieckiego Konkursu Biologicznego

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie wraz z nauczycielami biologii zaprasza do udziału w VI edycji Mazowieckiego Konkursu Biologicznego NUCLEUS.


Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r.:
1) mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) pocztą na adres: XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 1/3, z dopiskiem „NUCLEUS” (liczy się data stempla pocztowego!).

Udział w Konkursie jest bezpłatny i stanowi znakomitą formę sprawdzenia wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty.

Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS to zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim, znajdujące się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Uzyskanie wysokiego miejsca, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), oznacza zajęcie I, II lub III miejsca. Za uzyskanie wysokiego miejsca w Konkursie można otrzymać 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

UWAGA!

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po konsultacji ze szkołami, od których w terminie wpłynęły zgłoszenia udziału w Konkursie, Organizator podjął decyzję o zmianie Regulaminu i przeprowadzeniu Konkursu w formie elektronicznej. 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym Regulaminem oraz nowym Załącznikiem nr 2, którego wypełnienie i przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 maja 2020 r. jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

Ważne terminy:
- 18 maja 2020 r. – przesłanie do Opiekunów wiadomości z linkiem przekierowującym do strony, za pośrednictwem której zostanie przeprowadzony etap szkolny Konkursu;
- 20 maja 2020 r. godz. 12:00 – etap szkolny Konkursu;
- do 22 maja 2020 r. – przesłanie do Opiekunów wiadomości z informacją o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu) uczniów do etapu wojewódzkiego;
- 6 czerwca 2020 r. - przesłanie do Opiekunów wiadomości z linkiem przekierowującym do strony, za pośrednictwem której zostanie przeprowadzony etap wojewódzki Konkursu;
- 8 czerwca 2020 r. godz. 12:00 – etap wojewódzki Konkursu;
- do 10 czerwca 2020 r. – wyniki Konkursu

 

1) Regulamin Konkursu Biologicznego NUCLEUS dla Szkoły Podstawowej

2) Załącznik nr 1

3) Załącznik nr 2

4) Przykładowy arkusz z etapu szkolnego

5) Przykładowy arkusz z etapu wojewódzkiego