Warsztaty w Komisji Nadzoru Finansowego

Super User. Opublikowano w Wydarzenia 2016/2017 - archiwum

W poniedziałek 29 maja br. uczniowie z klasy IB wzięli udział w warsztatach w Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz funduszy ETF, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Seminarium miało również za cel przekazanie wiedzy na temat inwestycji w instrumenty pochodne ze szczególnym uwzględnieniem opcji i kontraktów terminowych.

Justyna Różycka