Sztuka w kontekście – Sienkiewicz a Matejko

Super User. Opublikowano w Wydarzenia 2015/2016 - archiwum

Program przeprowadzony został w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie zobaczyliśmy największe dzieła plastyczne, najwybitniejszych polskich artystów. Te dzieła połączyliśmy z literackimi korzystając z przestrzeni, która sama w sobie jest nasycona kontekstami historycznymi, teatralnymi i literackimi. Poprzez dzieła malarskie dokonano opowieści o biografii artysty, o epoce, stylu w sztuce, nawiązano do wątków z literatury polskiej i światowej. W programie wykorzystano dwa największe autorytety w dziedzinie polskiej sztuki malarskiej i literackiej- Jana Matejkę i Henryka Sienkiewicza. Spotkanie było bardzo wartościowe ze względu na to, że 2016 rok jest Rokiem Sienkiewicza.